Persoonlijk traject - Innerfit

Door alle hectiek moet je bijna zo gedisciplineerd zijn dat je zelf niet ondersneeuwt in deze tijd en maatschappij waarin we nu leven. Druk thuis, druk op het werk, druk op school, druk met sporten. En sta je er nog achter wat je doet? Als individu wordt veel van je verwacht zolang je aan alle verwachtingen wil blijven voldoen.

Maar wel eens echt nagedacht over wie jij werkelijk bent? Elke dag draag je de rijke bronnen en schatten binnen in je, met je mee. Zal je ze laten zitten omdat je het te druk hebt en geen tijd hebt voor jezelf? Of durf je moed te tonen om die verborgen schatten te ontdekken?

"Iedere kampioen is er weer één dichterbij een succesvolle samenleving!"

Daarom is InnerFIT© voor personen die vanuit hun innerlijke, groei en verandering willen realiseren. In combinatie met beweging is dat garantie voor succes!


Werkwijze


Intake 

Dit is een trainingssessie waarbij wij samen komen tot de concrete formulering van uw doelstelling. Tijdens de intake toetsen we deze aan de hand van enkele criteria om er zeker van te zijn dat we de kern van uw motivatie achterhalen en de opbouw van de trainingen afstemmen op uw specifieke persoonlijke situatie.


Basis traject

In effectieve sessies van 75 minuten word je doelgericht gecoacht en tegelijk mentaal en fysiek fitter. Heerlijk buiten in de natuur, even weg uit de eigen omgeving voor volledige aandacht! De intensiteit van de trainingen is: low tot medium impact. Met zo’n 6 tot 8 sessies zijn al duidelijke resultaten waarneembaar in conditie, denken én gedrag.


Vervolg traject (optioneel)

In het vervolg traject gaan we een niveau dieper dan het basis traject. Fysiek en mentaal bent u sterker geworden en weet u zich goed staande te houden. Centraal staat inzicht verkrijgen in situaties waar u herhaaldelijk tegenaan loopt en het doorbreken daarvan. Fysiek blijft u in beweging maar we komen ook dichterbij uw kern van waaruit u inzicht krijgt om die patronen in eigen gedrag te doorbreken.


Nazorg (optioneel)

Blijvend resultaten zien in zowel persoonlijk leven als op werk- en of sportgebied is belangrijk. Daarom biedt Intellect Coaching nazorg om opgedane inzichten en gerealiseerde doelstellingen en doorbraken te verankeren. Tevens om ervoor te zorgen dat de opgedane lessen en ervaringen ook vertaald worden naar nieuw gedrag in toekomstige situaties.


Evaluatie

Ieder traject begint met een intake en eindigt met een evaluatie. Gedurende de trainingen zijn meetmomenten ingebouwd om ook zelf de eigen groei te volgen. Het is belangrijk om tussentijds en na afloop van het traject stil te staan bij de verkregen inzichten, hoe die te gebruiken om situaties anders aan te pakken en te zien tot welke veranderingen die leiden - om zo de verandering en groei te erkennen, ervaren en natuurlijk ook te vieren. Want dat schijfje plezier, is zéker ook belangrijk!