Teamtraject

De teamtrajecten zijn gericht op méér winning teams in Nederland! Management, professionals, (medisch) specialisten, verpleging, medewerkers, vrijwilligers en participanten, SAMEN met elkaar het maximale én meer uit het team halen of het proces op gang brengen. Dat is de kracht van Intellect Coaching.

In de aanpak staat het team centraal! Op toepasselijke wijze wordt het Winnerswheel© ingezet. Het team blijft centraal staan en niet de methodiek. Juist doordat het een teamgebeuren is, wordt ook een ieder uitgedaagd zijn kwaliteiten, gaven & talenten in te brengen!

Werkwijze en aanpak op hoofdlijnen:

  • Tijdens onze kennismaking geeft u aan wat bij uw team speelt.
  • In de afstemming zoeken we samen naar wat nodig is en wat u voor ogen heeft.
  • Na uw akkoord met het voorstel gaan we met elkaar aan de slag!!
  • Behaalde resultaten en voortgang worden zichtbaar.
  • Bij de evaluatie kijken we terug en met vertrouwen naar de dagen na morgen!