2nd Chance Traject

(ex)Gedetineerde jongeren, of jongeren die regelmatig in aanraking zijn gekomen met politie zijn zich niet bewust van de waardevolle schatten die zij in zich hebben. In plaats van buiten zichzelf te zoeken naar geluk, succes of aanzien, weet Intellect Coaching op inspirerende wijze deze jongeren te raken, waardoor bewustwording op gang komt. Niet het zacht of hard aanpakken van deze jongeren staat voorop, maar de resultaten waaronder: verantwoord handelen midden in onze 'lastige maatschappij'.

Het talentenprogramma 2nd Chance ©  is speciaal ontworpen voor maatschappelijk succes én resultaat!

Bij 2nd Chance ©  staat de jongere centraal. Het gaat overigens niet alleen om gedragsverandering. Anders over jezelf denken, integratie met sport en maatschappij voor het bieden van perspectief maken onderdeel uit van het programma. Deze integrale opzet maakt het programma uiterst effectief om in te zetten voor het terugdringen van recidive of terugkerende overlast.

2nd Chance ©  kent een verfrissende aanpak, een die jongeren bereikt én prikkelt om keuzen te maken, die een positieve bijdrage leveren aan een plezierige en krachtige samenleving!